Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

CVS illustration

Om verksamheten

Centrum för välfärdsstudier, CVS har fokus på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning med målet att bidra till ett hållbart välfärdssamhälle. CVS ska bidra med kunskapsutveckling i välfärdssektorn och ge kunskapsunderlag till välfärdssamhällets styrande aktörer, t.ex. politiker och tjänstemän. Vidare vill CVS, på skilda sätt medverka till regional och nationell tillväxt genom kunskapsutveckling inom välfärdssektorn.

Fokusområden

  • Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle
  • Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning (rekrytering, onboarding, integration och generationsöverföring)
  • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

Planeringsbidrag

Nu kan forskare på Högskolan i Borås söka planeringsbidrag. Bidraget är på 125 000 kronor, inklusive oh-kostnader. Ansök senast 25 november.

Läs mer om planeringsbidraget

Områden

Forskargrupper

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare

Samarbetspartner

Bildlänkar