Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

CVS illustration

Om verksamheten

Centrum för välfärdsstudier (CVS) har fokus på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. Som centrumbildning är verksamheten högskoleövergripande, tvärvetenskaplig och sker i samarbete med externa aktörer.

CVS bidrar till regional och nationell tillväxt genom en kunskapsutveckling som kan påverka och förändra framtiden i riktning mot ett socialt hållbart välfärdssamhälle. 

Vi utlyser medel till forskning och för att skriva forskningsansökningar, utför uppdragsanalys och följeforskning om välfärdssamhället och välfärdssektorn. Tillsammans med olika samarbetspartners hålls öppna seminarier om social hållbarhet. Därtill utlyser CVS årligen ett pris för bästa hållbara ledarskap inom välfärdsområdet: SydVästenpriset.

Fokusområden

  • Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle
  • Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning (rekrytering, onboarding, integration och generationsöverföring)
  • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

Forskningssstöd

Forskare på Högskolan i Borås kan söka forskningsstöd varje år i mars. Stödet omfattar 500 000 kronor, inklusive oh-kostnader.

Läs den senaste utlysningen här

Planeringsbidrag

Forskare på Högskolan i Borås kan söka planeringsbidrag varje år i november. Bidraget är på 125 000 kronor, inklusive oh-kostnader.

Läs om utlysningen av planeringsbidraget

Utbildning och seminarier

Vi samverkar med FoU Sjuhärad Välfärd kring seminarier och kompetensutvecklingsinsatser som rör frågor om ledning och styrning av välfärdstjänster.

Öppen seminarieserie

Centrum för välfärdsstudier (CVS), Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC), och Science Park Borås (SPB) startade under hösten 2020 en öppen seminarieserie på temat ”Det socialt hållbara välfärdssamhället”. Seminarieserien startar igen våren 2022.

Läs mer om seminarieserien

Områden

Forskargrupper

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare

Samarbetspartner

Till nyhetsarkivet