CVS illustration

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

CVS vill bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika välfärdstjänster som de som dessa tjänster vänder sig till.

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Fokusområden 2020

  • Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle
  • Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning (rekrytering, onboarding, integration och generationsöverföring)
  • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

Lunchseminarier under höst

CVS arrangerar ihop med FoU Sjuhärad Välfärd och Science Park Borås lunchseminarier i höst om det socialt hållbara välfärdssamhället. Först ut blir den 23 september kl 11.30-13:00. Deltar då gör Borås stadsdirektör Svante Stomberg och John Lapidus, forskare i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Det andra seminariet i denna serie är den 21 oktober kl 11.30-13:00. Då kommer Margareta Oudhuis och Marcus Gianneschi samt representant från IF Elfsborgs välfärdsverksamhet. Rubriken för detta seminarium är: ”Elitfotboll och välfärd - om IF Elfsborg och samhällsengagemang".

Vi återkommer med närmare information och upplägg med tanke på coronasituationen.

Temanummer i Socialmedicinsk tidskrift

Flera forskare knutna till CVS medverkar med artiklar i temanumret om trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer.

På socialmedicinsktidskrift.se kan du ta del av artiklarna

Områden

Forskargrupper

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare