Peter Rittgen

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 5930

E-post: peter.rittgen@hb.se

Rumsnummer: L424

Signatur: PRI

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet processförbättring med fokus på samverkan i modellering av affärsprocesser.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2003. Innan dess utbildade jag mig inom datavetenskap, lingvistik, affärsvetenskap och informatik vid universiteten i Koblenz och Frankfurt. För närvarande är jag projektledare för delprojektet ”Digital Platforms for Service Innovation” i synergiprojektet ”Data-Driven Innovation: Algorithms, Platforms and Ecosystems” som börjar den 1:a oktober 2016.