Peter Andersson Lilja

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4582

E-post: peter.andersson_lilja@hb.se

Rumsnummer: B624

Signatur: PTAN