Riikka Talman

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

E-post: riikka.talman@hb.se

Signatur: RITA