Riikka Talman

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för design

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: riikka.talman@hb.se

Signatur: RITA