Stefanie Malmgren De Oliveira

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4303 E-post: stefanie.malmgren_de_oliveira@hb.se Rumsnummer: U307 Signatur: STMO