Stefanie Malmgren De Oliveira

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för design

Telefonnummer:

Mobilnummer: 0701-853587

E-post: stefanie.malmgren_de_oliveira@hb.se

Rumsnummer: U307

Signatur: STMO