Svenja Keune

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

E-post: svenja.keune@hb.se

Signatur: SVKE