Tore Johansson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Telefonnummer: 033-435 4403

E-post: tore.johansson@hb.se

Rumsnummer: U10

Signatur: TOJ

Tore Johansson är verksam som forskarstuderande och lärare i företagsekonomi, men också som controller vid Högskolan i Borås.

Offentlig upphandling studeras vanligen ur marknads- eller transaktionsperspektiv. För att undersöka de praktiker som köpare och säljare använder sig av när de gör en offentlig upphandling har Tore Johansson i stället utgått från perspektivet ”strategi som praktik” i sina forskarstudier. Med det undersöker han strategiverktyget offentlig upphandling.