Tore Johansson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4403

E-post: tore.johansson@hb.se

Rumsnummer: U410

Signatur: TOJ

Tore Johansson, ekonomie dr., erhöll sin doktorsexamen i företagsekonomi från Göteborgs universitet, Sverige.

För närvarande tjänstgör han som universitetslektor med inriktning på organisation och ledning vid Institutionen för företagsekonomi och textilt management vid Högskolan i Borås. 

Hans vetenskapliga intressen kretsar främst kring områdena offentlig styrning, strategiskt arbete, och samverkan. Dessutom undervisar Johansson i olika ämnen, inklusive ledarskap, organisering, etik och granskningssamhället.