Tore Johansson

Telefonnummer: 033-435 4403

Mobilnummer: 0732-305919

E-post: tore.johansson@hb.se

Rumsnummer: L308/L409

Signatur: TOJ

Tore Johansson är doktorand i företagsekonomi med ett särskilt forskningsintresse för styrning, ledning och organisering. Det forskningsfält som Tores forskning framför allt koncentrerats till är styrning kopplat till offentlig livsmedelsupphandling.