Tjänster och handel

Tjänster och handel

Gruppens inriktning, vision, syfte och mål

Forskningen berör bl.a. frågor om digitaliseringens möjligheter och begränsningar, organisering och ledning, cirkulära affärsmodeller, frontanställdas roll och praktik, och kunders upplevelser och beteenden i såväl privata som offentliga verksamheter. Studierna bedrivs inom branscher såsom detaljhandel, kollektivtrafik, besöksnäring, hälso- och sjukvård, och B2B (t.ex. textilbranschen). Gruppen vision är att vara en ledande aktör i Sverige inom tjänste- och handelsområdet med högkvalitativ forskning av nytta för såväl akademi som praktik. Syftet är att bidra med beskrivning, förklaring och förståelse av tjänste- och handelsrelaterade fenomen av nytta för såväl teori som praktik. Det betyder att forskningen avser bidra till både teoriutveckling och praktisk kunskap av relevans för akademin, verksamhetsutveckling/innovation, och människors välbefinnande. Forskningen kan också stödja ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv, hjälpa företag att planera strategiskt, fatta bättre beslut och bli mer datadriven, samt bidra till hållbar konsumtion. Målen med gruppens verksamhet är:

  • Att bedriva och publicera forskning med hög vetenskaplig kvalitet på internationell nivå: Publicera minst 3-4 vetenskapliga artiklar per år på hög nivå (2-4 på AJG-rankingens 4-gradiga skala);
  • Att aktivt arbeta med forskningsfinansiering, både nationellt och internationellt: Erhålla finansiering för minst 1-2 större projekt (3-4 miljoner) per år;
  • Att utgöra en central plattform för forskare vid Högskolan i Borås och vid andra lärosäten som intresserar sig för handelsrelaterade problem; 
  • Att utveckla och genomföra undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå med tydlig koppling till detaljhandeln - och med ett särskilt fokus på digital handel - i samarbete med INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retail) vid Högskolan i Borås.

Gruppens forskning

Exempel på forskningsområden är servicemöten, värdeskapande, digitalisering, innovation, hållbarhet, tjänstefiering, affärsmodeller, betallösningar, industriella nätverk och relationer, kundorientering, kundinvolvering, negativa kundbeteenden, transformativa tjänster, datadriven innovation, utsatta/sårbara konsumenter och anställdas/professioners roll, identitet och praktik. De teoretiska fält som gruppen främst utvecklar har sin grund i samhällsvetenskap, särskilt företagsekonomi (marknadsföring och organisering/management) och informatik, men även datavetenskap. Det rör sig bl.a. om teorier om service management, tjänstelogik, beslutsfattande, beteenden, relationer, resurser, interaktion/kommunikation, och serviceorientering.

Lyssna till Nicklas Salomonson som intervjuas i P1 Morgon 2020-02-19 om kunders mobilanvändande i butik

Lyssna till Sara Hjelm Lidholm i Retailpodden

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare

Centrumbildningar

Till nyhetsarkivet