Tjänster och handel

Tjänster och handel

Gruppens inriktning, syfte och mål

Inriktning: Studerar bl.a. digitaliseringens möjligheter och begränsningar, transformativa tjänster, hållbara och cirkulära affärsmodeller, frontanställdas roll och praktik, och kunders upplevelser och beteenden. De teoretiska fält som gruppen främst utvecklar har sin grund i samhällsvetenskap, särskilt företagsekonomi (marknadsföring och organisering/management). Det rör sig bl.a. om teorier om tjänstelogik, beslutsfattande, beteenden, relationer, resurser, interaktion/kommunikation, och serviceorientering. Studierna bedrivs i  branscher såsom detaljhandel, kollektivtrafik, besöksnäring, hälso- och sjukvård, och B2B (t.ex. textilbranschen). 
Syfte: Att bidra till både teoriutveckling och praktisk kunskap av relevans för akademi, verksamhetsutveckling/innovation och människors välbefinnande. 
Mål med gruppens verksamhet är:

  • Att publicera forskning på hög internationell nivå: Minst 3-4 vetenskapliga artiklar per år (2-4 på AJG-rankingens 4-gradiga skala);
  • Att erhåll forskningsfinansiering för minst 1-2 större projekt (3-4 miljoner) per år;
  • Att utgöra en central plattform för forskare vid Högskolan i Borås och andra lärosäten som intresserar sig för handelsrelaterade problem;
  • Att utveckla och bedriva undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå med tydlig koppling till handel.

I media

Lyssna till Nicklas Salomonson som intervjuas i P1 Morgon 2020-02-19 om kunders mobilanvändande i butik

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.


Ekonomiska krisen gynnar klimatet – människor handlar mer hållbart (Artikel i SvD Näringsliv 25 januari 2024. (Låst artikel)
Intervju om hållbar konsumtion med John Magnus Roos, konsumtionsforskare och socialpsykolog vid Göteborgs universitet, och universitetslektor vid Institutionen för företagsekonomi och textilt management, Högskolan i Borås.

Publikationer

Till forskargruppens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare

Centrumbildningar

Nyheter inom forskargruppen

Till nyhetsarkivet