Tonje Kristensen Johnstone

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4507

E-post: tonje.kristensen_johnstone@hb.se

Rumsnummer: U330

Signatur: TOK

Jag arbetar som doktorand i textildesign inom forskningsområdet design. Min forskning fokuserar på ytmönster i rumsliga sammanhang, och undersöker betydelsen av skala och mönster inom textildesign. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i 10 år som universitetslektor i textildesign med inriktning mot textiltryck, mönsterformgivning och mönsterteori. Innan dess utbildade jag mig inom design och konst på Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.