Tonje Kristensen Johnstone

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4507

E-post: tonje.kristensen_johnstone@hb.se

Rumsnummer: U330

Signatur: TOK

Jag arbetar som doktorand i textildesign inom forskningsområdet design. Min forskning fokuserar på ytmönster i rumsliga sammanhang, och undersöker betydelsen av skala och mönster inom textildesign. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i 10 år som universitetslektor i textildesign med inriktning mot textiltryck, mönsterformgivning och mönsterteori. Innan dess utbildade jag mig inom design och konst på Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet.