Ulla Caesar

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4747

Mobilnummer: 0790-664833

E-post: ulla.caesar@hb.se

Rumsnummer: D709

Signatur: ULCA