Illustration intensivvårdsrum

Vårdande i högteknologiska miljöer

Vårdande i högteknologiska miljöer

Våra projektområden innefattar bland annat vårdmiljöer på sjukhus och i hemmet, vårdande vid patientöverföringar mellan sjukhus samt vård i livets slutskede. Vi utgår från tanken att den fysiska och psykiska vårdmiljön interagerar och därmed påverkar alla som vistas i den inklusive de som vårdar. Därför är lokalers utformning, interiör, material och utrustning, samt den atmosfär som finns av intresse för forskning och studier.

Studenters lärande i att kommunicera existentiella frågor i denna miljö samt etisk stress bland intensivvårdssjuksköterskor är exempel på andra projekt inom området. Basen i forskargruppen  utgörs av lärarlagen inom An-IVA-programmen men vi har  samverkan och samarbeten med andra institutioner nationellt och internationellt. Inom gruppen har flera doktorander disputerat och samtliga seniora forskare både undervisar, handleder och arbetar aktivt med egna forskningsprojekt.

Publikationer

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare

Nätverk