Illustration intensivvårdsrum

Vårdande i högteknologiska miljöer

Vårdande i högteknologiska miljöer

Våra fokusområden innefattar bland annat intervenerande insatser och vårdande möten i högteknologiska vårdmiljöer på sjukhus och i hemmet, den perioperativa vårdkedjan, sköra äldre samt pedagogiska aktiviteter i specialistutbildningarna inom anestesi, intensivvård och operation.

Vi utgår från tanken att den högteknologiska vårdmiljön interagerar och därmed påverkar alla som vistas i den såsom vårdsökande person i alla åldrar, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal. Därför är den högteknologiska miljöns komplexitet, dess atmosfär samt lärandemiljö av intresse för forskning och studier.

Basen i forskargruppen utgörs av lärarlagen i specialistsjuksköterskeutbildningarna inom anestesi, intensivvård och operation, men vi har också samverkan och samarbeten med andra institutioner nationellt och internationellt. Inom gruppen har flera doktorander disputerat och samtliga seniora forskare arbetar aktivt med egna forskningsprojekt.

Publikationer

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare

Nätverk