Ulrik Martin Larsen

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4496

Mobilnummer:

E-post: ulrik_martin.larsen@hb.se

Rumsnummer: U346

Signatur: UMA