Göran Larsson

Akademin för polisiärt arbete

E-post: goran.larsson@hb.se

Signatur: GOLA

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Sedan januari 2023 är han gästprofessor (10%) vid Akademin för polisiärt arbete, Högskolan i Borås.

Larssons forskning är dels inriktad mot islam och muslimer i Europa i historia och nutid, dels mot globala konflikter och deras påverkan på det svenska samhället. På polisutbildningen undervisar Larsson om samspelet mellan det globala och det lokala samt hur Sveriges demografi och religiösa landskap har förändrats under de senaste decennierna. Frågor som rör lokal och global omvärldskunskap samt hur globala och lokala faktorer påverkar polisens arbete står i fokus för hans forskning vid Högskolan i Borås.

Förutom antologin Religion, migration och polisiärt arbete (Studentlitteratur, 2 utgåva) som han redigerade tillsammans med Simon Sorgenfrei (Södertörns högskola) och Tanja Viklund (SST) arbetar Larsson för närvarande med ett temanummer om koranbränningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under våren 2023 var han också med och startade ett nätverk för forskare vid Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som bedriver polisforskning.

Publikationer i urval

Religion, migration och polisiärt arbete, red. Göran Larsson, Simon Sorgenfrei & Tanja Viklund (2 utgåvan, uppdaterad och utökad). Lund: Studentlitteratur, 2023.

Globala konflikter med lokala konsekvenser. Hur krigen i Syrien och Irak har förståtts av tjänstemän och närstående i Göteborg under perioden 2012 till 2016 (tillsammans med Christer Mattson & Jennie Sivenbring). Göteborg: Segerstedtinstitutet, rapport 11, 2023.

Belonging, Identification and Trust Among Self-Identified Muslims in Sweden: What We Know and What We don’t Know, i Daniel Stockemer (ed.), Muslims in the Western World: Sense of Belonging and Political Identity. Cham: Springer, 2022, ss. 129-146 (tillsammans med Erika Willander)

Those who Choose to Fight the Islamic State: Autobiographical Accounts of western Volunteers, Terrorism and Political Violence, 2021. https://doi.org/10.1080/09546553.2020.1837118

Is Shia-Sunni Violence on the Rise? Exploring New Data on intra-Muslim Organized Violence 1989-2017, Civil Wars 2019 (tillsammans med Isak Svensson and Daniel Finnbogason), ss. 25-53. doi.org/10.1080/13698249.2019.1595881