Nada Al-Hellali

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4844

E-post: nada.al-hellali@hb.se

Rumsnummer: D510

Signatur: NAAL

Som doktorand vid Högskolan i Borås utforskar jag innovativa lösningar inom resursåtervinning, driven av en passion för hållbarhet. Tidigare gjorde jag mitt masterprojekt på Chalmers, där jag upptäckte nya energilagrande molekylära system med hjälp av flödeskemimetoder för lagring av solvärme.

Jag har en magisterexamen i organisk och medicinsk kemi från Göteborgs universitet. Min forskarresa började vid universitetet för kemi och teknik i Prag.