Cirkulärt och klimatreducerat betongelement i nybyggnation

Cirkulärt och klimatreducerat betongelement i nybyggnation

Projektet syftar till att designa ett klimatreducerat betongelement med användning av krossad rivningsavfall som ballast och återvunnet planglas som ersättning av cement. Målet är genom en systemansats optimera krossningsprocessen av rivningsavfall, använda krossprodukter som resurs i nya klimatreducerade prefabelement och verifiera klimatpåverkan med LCA.

Klassificering enligt Agenda 2023

Projektet bemöter flera utmaningar så som hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem genom att recirkulera material och minska avfall (mål 12) för det skapandet av hållbara städer (mål 11), jämställdhet och ekonomisk tillväxt med fokus på byggbranschens cirkulära materialflöden som medför etablering av nya företag och arbetstillfällen.

RE:concrete

Projektet är kopplat till RE:concrete vilket är ett doktorandprojekt som bedrivs i samarbete mellan Högskolan i Borås och CBI Betonginstitutet och finansieras av Gunnar Ivarssons stiftelse, CBI Betonginstitutet och Högskolan i Borås.

Läs mer om RE:concrete

Samarbetspartners