Ulrika Wänström Lindh

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4734

E-post: ulrika.wanstrom_lindh@hb.se

Rumsnummer: E803

Signatur: ULWA

Ulrika Wänström Lindh är universitetslektor inom resursåtervinning och samhällsbyggnad. Med en bakgrund som husarkitekt, inredningsarkitekt SIR/MSA och ljusdesigner fokuserar Ulrika på frågor om arkitektur och brukarens upplevelse i både interiöra och exteriöra sammanhang. Doktorsavhandlingen Light Shapes Spaces (2012) beskriver huvudsakligen kvalitativa studier av komplexa rum där många faktorer samverkar, när ljus formar rum. Centrala teman i Ulrikas forskning och undervisning handlar om storleksperception av rum, rumsatmosfär, belysning och trygghet för fotgängare, visuell vägledning, och hur ljus kan påverka sociala beteenden och interaktion mellan människor. Senare studier har bland annat handlat om uppfattning av ljusets jämnhet.  Målet med forskningen är att få kunskap för att kunna prioritera rätt ljus på rätt plats och på så sätt få ut mer nytta av ljuset samtidigt som resurser sparas.

Utbildning

2012 PhD, doktorsexamen i design, HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.

1998 Masterexamen i arkitektur (MA), Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

1996 Masterexamen (MFA) i design/inredningsarkitektur, HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.