Xi Wang

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för textilteknologi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4818

E-post: xi.wang@hb.se

Rumsnummer: T387

Signatur: XIWA