TextrodeMisc

Textila elektrodmatriser för förbättrad användbarhet och signalkvalitet i applikationer baserade på hudavlett EMG

TextrodeMisc

En högintressant tillämpning är behandling av fantomsmärta med Phantom Motor Execution (PME), där EMG-signaler från de muskler som finns kvar i amputationsstumpen används för att kontrollera en Virtual Reality (VR) representation av den förlorade armen eller benet. Trots dessa framsteg kan textila elektroder fortfarande förbättras vad gäller kontakt och vidhäftning till huden. Detta kräver utveckling av nya elektrodmaterial som kan behöva integreras i den elektrodbärande textilen på nya sätt.

Syftet med detta projekt är att a) utveckla nya elektrodmaterial som kan förbättra elektrodkontakten och vidhäftningen till huden, och b) hitta sätt att integrera de nya elektrodmaterialen till den bärande textilen. Projektet kommer att fokusera på hur nya material kan bidra till de önskade egenskaperna (signalkvalitet och vidhäftning) och utveckla textila lösningar för hur de nya materialen kan göras användbara i tillämpningar av hudavlett EMG.

Den huvudsakliga projektleveransen är generiska textila matriser av elektroder som kan vara fullvärdiga alternativ till traditionella elektroder i de aktuella tillämpningarna. Detta kan bidra till att göra t.ex. behandling av fantomsmärta mera allmänt tillgänglig och lättare att använda, eftersom förbättrad signalkvalitet från elektroderna ökar förutsättningarna för en bättre behandlingseffekt, varaktighet och hållbarhet. Idén att kontrollera en VR-representation av en förlorad arm eller hand med hjälp av EMG från de kvarvarande musklerna (centralt i behandling av fantomsmärta baserad på PME) är direkt överförbar till att styra myoelektriskt kontrollerade proteser. Därför siktar vi också på att testa hur de nya elektrodmaterialen i en textil elektrodmatris kan bidra också till denna snarlika tillämpning.

 

Se även det relaterade forskningsprojektet NeuRehab@home - En smart textilplattform för neuromuskulär rehabilitering in hemmiljö. 
Läs mer om NeuRehab@home