Nytt partnerskap med Drive Sweden

Ett avtal om partnerskap har tecknats mellan Högskolan i Borås och Drive Sweden. Jonas Waidringer, föreståndare för Centrum för digitalisering, är högskolans kontaktperson. Genom att vara samarbetspartner i Drive Sweden förväntas Högskolan i Borås att öka sina kontaktytor och bidra med kunskap inom området samt kunna ta del av framtida forskningsfokus.  

Drive Sweden är ett Strategiskt Innovationsprogram (SIP) som har startats av regeringen och som fokuserar på att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 150 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar. 

Drive Sweden ska bidra till att de nå de transportpolitiska målen. Därmed bidrar det till en utveckling av ett hållbart Sverige som är attraktivt för människor och företag, och samtidigt stärker svensk exportindustri.

Programmet samfinansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA. Lindholmen Science Park står som värd för programmet.

Drive Swedens arbete är uppdelat i fem temaområden vilka lyfter olika aspekter av transport- och mobilitetsmöjligheter.

  • Samhällsplanering
  • Digital infrastruktur
  • Affärsmodeller
  • Policyutveckling
  • Allmänhetens engagemang

Läs mer om Drive Sweden