Forskargrupper

Aktiva filter:

37 sökresultat

Hittade 12 träffar som matchade filtreringen

Hupp - Högre utbildning, politik och profession

Forskargruppen ”Högre utbildning, politik och profession” (Hupp) utgår från forskningsfrågor relaterade till högskolans politiska styrning och uppdrag, forsknings- och utbildningsuppdragets innehåll och kvalité med anknytning till internationalisering, rättvisa, välfärd och digitalisering. Visionen för forskargruppen är att stärka områdets forskningskvalitet och räckvidd, men också frågornas anknytning till utbildning på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå.

Visa fler