Matematiker kan hjälpa industrin

Dawan Mustafa är forskare i matematik och medlem i de båda forskargrupperna Industriell ekonomi och Matematik, vid Högskolan i Borås. På konferensen jobbade han tillsammans med i en grupp för att lösa ett problem som de fått tilldelade sig.

– Vårt problem handlade om att studera matematiska modeller för att analysera strömmingsproblem. Strömningsproblem kan till exempel handla om hur vatten eller luft sprider sig i en miljö under påverkan olika krafter. Dessa modeller är av stort intresse för industrin för att studera situationer som inte är vanligt förekommande och dyra att behandla i en laborativ miljö. De matematiska modellerna kan smidigt lösas med numeriska metoder i datorn, berättar Dawan Mustafa.

På bilden från vänster: Dawan Mustafa (Högskolan Borås) Adrian Muntean (forskare på Karlstads universitet), Hema Chandra Venkata Megha Shyam Veluvali (student på Karlstads universitet)
Vishnu Raveendran (doktorand på Karlstads universitet) och Niclas Bernhoff (forskare på Karlstads universitet). Medverkande digitalt gjorde Per Weinerfelt (Saab Group) och Maxim Zyskin (forskare på University of Oxford) Foto: Elisabet Mellroth

Läs mer

Information om konferensen MIMM Day och problemet Derivation of Boltzmann-type equations for high-speed flows som Dawan Mustafas grupp arbetade med.