Nytt labb inom automation

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Ett arbete med att skapa nya förutsättningar för högskolans ingenjörsutbildningar, och ännu bättre kunna möta näringslivets behov, blev starten för högskolans nya automationslabb.

– 2019 började vi titta på hur vi kunde förbättra och uppdatera våra ingenjörsutbildningar, och då kom idén upp om ett labb som gav studenter och forskare förutsättningar att utforska möjligheterna inom automation, säger Magnus Bengtsson, programansvarig för Maskiningenjörsutbildningen och proprefekt för Institutionen för ingenjörsvetenskap.

Förutom ett labb, resulterade arbetet i flera moment inom automationsprocesser och kurser i mekatronik och produktteknik för utbildningarna inom maskinteknik och industriell ekonomi.

– När studenterna är klara med sin ingenjörsutbildning hos oss ska de känna förtroende att ta sig an tekniken och framför allt förstå olika processer och hur de är uppbyggda, säger Magnus Bengtsson.

Stor nytta av labbet

– Cirka 170 studenter inom industriell ekonomi och maskiningenjör kommer att få testa på utrustningen i automationslabbet. Men även studenter på IT-ingenjörsutbildningen kommer ha nytta av labbet, berättar Magnus Bengtsson.

Vägg i vägg med labbet ligger IT-ingenjörernas datorsal. All utrustning i automationslabbet är uppkopplat mot nätverket. En viktig aspekt när man använder sig av utrustningen är IT-säkerhet, något som IT-studenterna kommer arbeta mycket med.

– AI är så mycket mer än bara teknik, de etiska aspekterna är minst lika viktiga. Till exempel kan en robot som är uppkopplad till nätverket och som kan styras från hela världen, bli väldigt farlig om någon väljer att hacka sig in på nätverket, avslutar Magnus Bengtsson.

I dag finns det tre olika moduler i labbet:

  • Industri fabrik 4.0, där studenten får lära sig att styra en process och förstå hur man kan planera ett flöde med hjälp av en fjärrstyrd lösning.
  • En kollaborativ robot – CASAT 4.0, som lär studenten hur flexibel produktion ska utformas utifrån en rad olika aspekter.
  • En AI-robot som möjliggör för studenten och forskare att skapa och utveckla egna AI lösningar som kan användas inom olika automationsområden.