Nya batterier i elfordon på 10 sekunder

GoCiklo swap station Stockholm Garnisonen

Ett pilotprojekt finansierat av Energimyndigheten inom forskningsprogrammet FFI, OpenBat för hållbara leveranser, går live i Stockholm med målet att introducera snabba och effektiva batteribyten för lätta elfordon (klass I). Projektet, som pågår från den 15 juni 2023 till den 15 april 2025, fokuserar på att ersätta förbränningsmotorer inom sista-milen-leveranser med elfordon och utvärdera användningen av utbytbara batterier inom ett öppet ekosystem. Innan årsskiftet lanserades det i Göteborg, nu är det Stockholms tur.

– Last-mile-leveranser, står inför en utmaning avseende hållbarhet, kopplat till både Sveriges och Europas ambitioner om ett klimatneutralt transportsystem. Därför är projekt som OpenBat intressanta för att demonstrera och forska kring nya lösningar, säger Jonas Waidringer, universitetslektor och forskargruppledare, Högskolan i Borås.

Leveransflottor, initialt med elmopeder, kommer dra nytta av den delade infrastrukturen av stationer där användare kan byta ut sina tomma batterier, så kallade ”swapstationer”. Det möjliggör 10-sekunders batteribyte utan behov av laddsladdar, vilket adresserar ett av dagens hinder för elektrifiering inom mikromobilitet.

Tekniken är beprövad i Asien, särskilt i Taiwan, där över 90 procent av elektriska tvåhjuliga fordon använder batteribytes-lösningen med över 7 000 swapstationer.

För yrkesförare som matbud, servicesektor, leveranser och övervakning innebär övergången från bensin- till elmoped med batteribyte en avsevärd minskning av CO2-utsläpp och eliminerar farliga partikelutsläpp från förbränningsmotorer.

– Europeiska städer inför krav på nollutsläpp samtidigt som transportbolagen inte får ihop den ekonomiska kalkylen, detta på grund av högre inköpskostnader för elfordon samt cirka 15 procent förlust av transportarbetet på grund av stillastående vid laddning, säger Mattias Tingvall, CEO, GoCiklo.

Den nya abonnemangsmodellen gör elfordonet mer kostnadseffektivt, där infrastrukturleverantören ansvarar för batteriet. Detta eliminerar ett avgörande hinder för övergång från bensin till el, både för företag och privatpersoner.

Ronald Bäckrud, Vasakronan, som också deltar i projektet avslutar:

– Vasakronan har ett mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030. Det innebär bland annat att vi behöver göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för fossiloberoende transporter. GoCiklo är ett initiativ som drar mot det målet. Samtidigt bjuder projektet på en spännande möjlighet att utforska en ny affärsmodell.