Studenter hjälper små- och medelstora företag att se potentialen med AI

I fyra examensarbetet har studenter tagit sig an de utmaningar som små och medelstora företag står inför när de står inför vid användandet av artificiell intelligens

Det övergripande tvååriga projektet finansieras av ÅForsk, för att hjälpa företag med implementeringen av artificiell intelligens (AI) inom olika områden som produktutveckling, tillverkning, logistik, SCM, marknadsföring och försäljning.

De fyra studentteamen har ägnat vårterminen åt att analysera företagens situation, studera fördelar och utmaningar med AI i företagsvärlden och sedan föreslå lösningar för de fem små och medelstora företagen. Några av de hinder som dessa företag ofta stöter på är resursbegränsningar, begränsad kunskap och organisatoriska när de siktar på banbrytande processinnovation. Men på uppsidan väntar kostnadsminskningar, högre flexibilitet och kundorientering.

– Genom att engagera studenterna i examensarbeten inom ett forskningsprojekt visar vi studenterna kopplingen mellan studierna i utbildningsprogrammen och vad vi gör inom forskningen, och kopplingen till näringslivet. Och för företagen vill vi också visa på de fantastiska möjligheter som finns i att erbjuda examensarbeten till våra studenter, säger Jonas Waidringer, forskargruppsledare och projektledare för forskningsprojektet Automation och AI-tillämpningar i små och medelstora företag.

28 maj presenterade studenterna sina resultat för sina kurskamrater, examinatorer och industripartner. Trots att det var ett speciellt ögonblick att ha sin examen inom räckhåll uppskattade de interaktionen med industriparterna från mode-, fordons-, logistik, IT- och automationsbranscherna, vilket ledde till en djupgående diskussion som var till ömsesidig nytta.

– Ett projekt handlar om hur ett företag kan tillämpa AI vid tillverkning av maskindetaljer, ett annat om hur AI kan användas för produktutveckling och ett tredje om bildigenkänning vid automatiserad reservdelsbeställning. Det fjärde projektet har ett övergripande perspektiv, nämligen att undersöka vad som kallas ”Explainable AI”, det vill säga hur förståelse och transparens vid införandet påverkar acceptans av tillämpningar inom artificiell intelligens, förklarar Jonas.

Nu är studenterna klara med sina examensarbeten och går vidare till vidare studier eller arbete inom industrin. Arbetet för de våra industripartners har bara börjat - de ska ta hänsyn till studenternas resultat inför en framtid med AI-driven företagsverksamhet.

Läs examensarbetena i DiVA

Explainable AI and transparency in AI systems for SMEsHerman Beronius och Hilda Malmfors

AI-enabled automation for SMEs: prerequisites and opportunities for implementation and operationWilliam Andersson Bertilsson och Moa Lindqvist

Adopting AI in product development: A study on small-to medium sized enterprisesBenet Tahiri och Oscar Karem

Optimering av operationer: AI-implementering och bildigenkänning i små och medelstora företagBawan Kochar och David Hoang