Polisutbildningen i Borås växer ytterligare

Behovet av fler poliser är stort och med de nya lokalerna kan Högskolan i Borås hösten 2025 utöka utbildningen med ytterligare två klasser.
– Det är glädjande att vår utbildning är uppskattad, både av studenter och Polismyndigheten, och att vi nu kan ta emot fler blivande poliser. Det hade inte varit möjligt utan den nu påbörjade utökningen av våra ytor, säger Stina Sundling, akademichef vid Akademin för polisiärt arbete, Högskolan i Borås. 

Arbetet med att anpassa lokalerna till polisutbildningens behov är redan i full gång i den befintliga byggnaden på Sagagatan 22. Byggnaden stod redan tom så startsträckan när hyresavtalet var klart var kort. 
– Det är en snabb process, men trycket på fler utbildningsplatser är stort. Det känns dessutom helt rätt ur ett hållbarhetsperspektiv att inte bygga ett nytt hus, utan att i stället arbeta med en befintlig lokal som redan stod tom. 

På de fem våningarna i de nya lokalerna kommer det bland annat att finnas plats för omklädningsrum, grepphallar, kriminaltekniska labb, studentpentryn och kontorsmiljöer. 

– Nu kommer vi i ännu högre att grad kunna samla studenter och medarbetare på Sagagatan. De nya lokalerna möjliggör därmed smidigare förflyttningar mellan lektioner samtidigt som vi ökar möjligheten till möten över ämnesgränserna, vilket också är positivt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, avslutar Stina Sundling. 

Teoretiska lektioner och tentamina kommer fortsatt att ges i lokalerna kring Akademiplatsen.  

Fakta: Högskolan i Borås bedriver polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten. I dagsläget studerar 721 studenter vid Polisprogrammet. Vid Akademin för polisiärt arbete ges även en kandidatutbildning i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning samt en fristående distanskurs i kriminologi ur ett kommunalt perspektiv. Läs mer om polisutbildningen vid Högskolan i Borås.