Publikationer

 

Alla publikationer av forskare vid Högskolan i Borås refereras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), som är en söktjänst för forskningspublikationer som innehåller den samlade vetenskapliga publiceringen från högskolan. Här finns även icke sakkunniggranskade publikationer, som doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. Många publikationer återfinns i fulltextformat. 

Dessutom är högskolan ansvarig utgivare för den vetenskapliga tidskriften Human IT. Genom Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) ger vi även ut Nordisk kulturpolitisk tidskrift.