Nordisk förening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård (NOFI)

Nordisk förening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård (NOFI)

Medlemmarna i NOFI (Danmark, Sverige och Norge) utgör ett nätverk som fungerar som via en styrelse vilken arrangerar en årlig konferens i något av de nordiska länderna. Föreningen har en webb-sida som fungerar som informations-plats för aktuell omvårdnadsforskning inom intensivvård i Norden. Några av målen, vilka samtliga är beskrivna i stadgarna gällande NOFI är att synliggöra nordisk forskning inom intensivvård och skapa nätverk för forskarna.