Säkraplatser Väst

Säkraplatser Väst

Nätverket arbetar med att sprida kunskap och information om situationell brottsprevention – en form av prevention som handlar om att förändra och gestalta platser så att brott försvåras eller förhindras.

Säkraplatser Väst är en del av det nationella nätverket Säkraplatser som har sin bas på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Säkraplatser Väst startades i januari 2018, och bedrivs idag av aktörer inom akademin, Räddningstjänsten Storgöteborg, Polisen Region Väst, Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland, Göta Lejon Försäkrings AB, näringslivet och ett urval av kommuner i Västsverige.

Säkraplatser nätverket syftar till att vara en samlingspunkt för dem som arbetar med, eller intresserar sig för, situationell prevention. Ett viktigt mål för nätverket är att engagera och skapa utbyte mellan akademiker, poliser, kommunanställda och andra såväl privata som offentliga aktörer från olika områden som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Nätverket står för omvärldsbevakning och arrangerar periodvis olika aktiviteter i syfte att sprida information och evidensbaserad kunskap om situationell prevention.

Länk till Säkraplatsers nationella nätverk

Webbinarium från 23 maj 2024: Ordningsvakter i offentlig miljö – lagstiftning, tillämpning och möjligheter

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Webbinarium från 23 maj 2024: Ordningsvakter i offentlig miljö – lagstiftning, tillämpning och möjligheter

Ta del av inspelningen från webbinariet.