AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility

Projektet är en katalysator för att tillämpa AI inom mobilitetsområdet och fördjupa samverkan mellan AI-aktörer och mobilitetsaktörer. Visionen är att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla.

AI Enhanced Mobility koordineras av LSP/Drive Sweden. Från Högskolan i Borås leds projektet av Jonas Waidringer vid forskargruppen Industriell Ekonomi.

Läs mer om projektet på Drive Swedens webbplats.

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner