Jonas Waidringer

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4617

Mobilnummer: 0790-662565

E-post: jonas.waidringer@hb.se

Rumsnummer: C811

Signatur: JNWA