Användning av QR-koder i handeln

Användning av QR-koder i handeln

Det råder en frenesi för stora som mindre företag att ge sig på många olika typer av ny teknik, många gånger för att motverka känslan att de försvinner i konkurrensen om de inte hänger med.

Bandwagon-effekten att använda sig av QR-koder, showrooming etc. är ett mycket intressant fenomen att titta på utifrån perspektivet från något mindre butiker. Forskning och tidigare studier har många gånger talat om att det är de små butikerna som har allt att vinna på att använda sig av ny teknik för att kunna göra sig hörda i bruset och stå ut i mängden genom andra medel än traditionell marknadsföring och ren styrka i termer av storlek.

Detta projekt kartlägger några av dessa "myter" om vad ny teknik gör för mindre företag och hur de faktiskt kan använda sig av den och till vilken grad det passar och faktiskt är användbart och ger resultat i balansräkningen.