ArcInTexETN

ArcInTexETN

Syftet med ArcInTexETN är att undersöka design för mer hållbara former för att leva och bo genom tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom ämnena textildesign och vetenskap, mode, produktion och arkitektur. Begreppet textilt tänkande är centralt i forskningen men också för det tvärvetenskapliga lärandet. Projektet erbjuder en nomadisk struktur för doktorandutbildning och kopplar ihop industriella partners med akademin för att hitta nutida och framtida designutmaningar och utveckla morgondagens nya konstnärliga ledarskap

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

ArcInTexETN är ett konsortium som består av:

I projektet finns tre partnerorganisationer:

Länk till ArcInTexETN

Forskare/Medarbetare

Områden

Finansiärer