EU - Horizon 2020

EU - Horizon 2020

Horizon 2020 var EU:s ramprogram för forskning och innovation mellan 2014–2020. Programmet var världens största satsning på forskning och innovation och hade en total budget på runt 80 miljarder euro.

Länk till EU - Horizon 2020