EU - Horizon 2020

EU - Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Länk till EU - Horizon 2020