Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler

Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler

Betydande mängder bark är potentiellt tillgängliga från skogsindustrin, med en total fast volym från sågverk motsvarande 149 000 ton och från massa- och pappersindustrin motsvarande 504 075 ton endast i Norrbotten. Denna enorma mängd bark används för närvarande som bränsle.

Granbark består av cirka 26% cellulosa, 9% hemicellulosa, 12% lignin och 32% extraktionsämnen (tanniner och stilbener) och tallbark 22%, 8%, 13% respektive 25%. Tanniner, som är polyfenoliska föreningar, kan användas för att ersätta fossilbaserad fenol i många tillämpningar, såsom isolerande skum och lim. Med tanke på de stora tillgängliga kvantiteterna finns det stor potential att använda en hittills outnyttjad resurs.

Biobaserade polymerer har många tillämpningar och möjligheten att tillgodose konsumenternas "gröna" krav. Fortsatt forskning för att maximera önskade egenskaper, optimering av materialet som används och bearbetningsmetoder krävs för att minska kostnaderna och uppnå specifika materialkrav. Bark med sina unika egenskaper (hög halt av tanniner och hög reaktivitet) förutses som utgångsmaterial för formulering av olika limsystem.

Huvudmålet med det föreslagna projektet är utveckling av formaldehydfria och vattenbeständiga lim för produktion av plywood baserat på tanniner från inhemsk råvara. En annan möjlig innovation med projektet är formuleringen av ett tannin/ligninbaserat lim i kombination med cellulosa nanofibriller som fyllmedel. Det föreslagna projektet, som täcker huvudaktörerna längs värdekedjan, har en mycket bra potential att utforska användningen av bark som ett hållbart och värdefullt material som kan stärka den svenska bioekonomin.