Mikael Skrifvars

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4497

E-post: mikael.skrifvars@hb.se

Rumsnummer: E807

Signatur: MSK

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på att ta fram nya polymera material, vilka är baserade på förnybara råvaror. Naturfibrer och biopolymerer används i kompositer och plaster, och vi studerar olika tillverkningsmetoder för att kunna tillverka dessa material på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan år 2003. Innan dess jobbade jag inom den kemiska industrin i Finland, samt vid industriforskningsinstitutet Swerea SICOMP i Piteå. Min forskarutbildning gjorde jag vid Helsingfors universitet i Finland, och jag disputerade år 2003. För närvarande är jag verksam i två större forskningsprojekt finansierade av Mistra. Internationellt samarbete sker med universitet i Korea och Indien.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper