Biogas från keratinrika avfallsfraktioner

Biogas från keratinrika avfallsfraktioner

Konsumtionen av antalet kycklingar i Sverige är 80 miljoner per år. Detta leder till ett avfall i form av fjädrar, som idag kokas och mals till fjädermjöl för att används som djurfoder och gödning. Förutom att tillverkningen av fjädermjöl inte är ekonomiskt hållbart är användandet av avfall som djurfoder diskutabelt. Ett både ekonomiskt och miljömässigt bättre sätt att ta hand om fjädrarna är att använda dem för framställning av biogas. Detta kan ske genom enzymatisk hydrolys, där proteaset keratinas används. Många olika mikrosvampar och bakterier har förmåga att med hög kapacitet producera detta enzym.