Skandinaviens Biogaskonferens 2016

Ilona Sárvari Horváth från Högskolan i Borås höll en presentation med titeln: Förbehandling en möjlighet till ökad biogas produktion, inom sektionen "Substrat och Biogödsel". Se hela presentationen här (pdf).