Biogas2020

Biogas2020

Inom det prioriterade forskningsområdet resursåtervinning vid Högskolan i Borås är förnybar energiproduktion, såsom biogasproduktion är ett viktigt område. Högskolan har mångåriga erfarenheter av forskning och utveckling kopplade till utnyttjandet av lignocellulosarika biomassa för förnybar energiproduktion. Högskolan har en välutrustad laboratorium för att kunna utföra olika förbehandlingstekniker båda i laboratorie- och pilotskala, samt har utvecklade analysmetoder för att kunna identifiera strukturella förändringar som kan leda till en förbättrad biogasproduktion efter förbehandlingssteget.

Länk till Biogas2020