Brasilien-Sverige Waste Recovery

Brasilien-Sverige Waste Recovery

Syftet med detta projekt är att etablera ´systernätverk´ till vårt nätverk i Borås i några Brasilianskastäder. Primärt samverkar vi med Porto Alegre, Sao Paulo och Rio de Janeiro. Målet för nätverken är att Bidra till hållbar utveckling och skapa affärsmöjligheter inom avfallshantering via samverkansprojekt mellan Brasilianska och Svenska aktörer.

Förväntade effekter och resultat

 1. Etablera samverkan mellan olika regionala aktörer i tre olika brasilianska regioner om avfallshantering och koppla det till waste recovery aktörssamverkan i Borås. 
 2. Definiera konkreta forsknings- och utbildningsfrågor för samarbete mellan dem brasilianska universiteten och Högskolan i Borås.
 3. Att locka fler toppstudenter från Brasilien till Högskolan i Borås för att studera inom de berörda områdena,
 4. Att stimulera forskning och utbildning vid lokala universitet i Brasilien inom de berörda områdena.
 5. Identifiera brasilianska företag som är eller kan vara aktiva inom avfallshantering och koppla dem till motsvarande svenska företag.
 6. Bidra till förutsättningar för svenska mindre miljöteknikföretag att etablera sig på den brasilianska marknaden. Detta kan t.ex. ske genom licens eller joint-venture företagsamhet
 7. Definiera konkreta projektförslag som kan genomföras i samverkan mellan de svenska och brasilianska företag.
 8. Att söka finansiering från privata sektorn, lokala och centrala myndigheter i Brasilien, Sverige, EU och internationella medel för fortsättning av projektet

Samarbetspartners

 • Borås Energi och Miljö AB
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Biogas Systems Nordic AB
 • Purac Environmental AB
 • Vokes Air/Scandfilter Aktiebolag
 • Metso Power AB