Mohammad Taherzadeh

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5908

E-post: mohammad.taherzadeh@hb.se

Rumsnummer: D816

Signatur: MJT

Jag startade min forskning med enkla kemiexperiment i vårt garage när jag gick i gymnasiet. Hur som helst, så började jag inte den riktiga forskning förrän under andra året som kemiingenjörsstudent på universitet. Sedan dess har jag  varit inblandad i flera konsult- och forskningsprojekt i ungefär sju år, parallellt med mina studier på högskoleingenjör- och masternivå . Under den här perioden blev jag bekant med bioteknik och bestämde mig för att fortsätta med forskarutbildning inom ämnet, som genomfördes 1995-1999.

Mitt doktorsavhandling handlade om att framställa etanol av cellulosamaterial, med fokus på jäsning. I samband med att jag tog min examen 1999, fick jag anställning som lektor vid Chalmers tekniska högskola, som officiellt tog slut 2004, även om vi i fortsättningen hade ett tätt samarbete. Under perioden 1999-2004 arbetade jag deltid vid Lunds tekniska högskola i 3 år och därefter vid Isfahans University of Technology (Iran). Vid Chalmers och i Lund fortsatte jag att arbeta med etanol och cellulosa, medan jag i Isfahan, utvecklade utbildningsprogram och forskning inom bioteknologi. 2004 flyttade jag till Borås som professor, där forskningen utvecklades vidare till att omvandla avfall och restprodukter till flera värdefulla produkter som etanol, biogas, vätgas, foder och superabsorbenter.

Bioteknik forskargrupp

Min vision är att ”avfall” är en resurs, men att våra kunskaper inte har utvecklats tillräckligt för att omvandla det till produkter. Om vi tittar på de molekyler och atomer som allt avfall består av, kommer vi att upptäcka många metoder och produkter som kan skapas av avfall. Det här är det grundläggande konceptet i forskningsområdet Swedish Center for Resource Recovery!

Läs mer om mitt och min forskningsgrupps arbete på www.taherzadeh.se 

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper