Consumer Insight as a key to radical product and business innovation

Consumer Insight as a key to radical product and business innovation

Läs presentationen av projektet på engelska.

Deltagare

  • Sandor Ujvari, Högskolan i Skövde
  • Kerstin Jäger, Högskolan i Skövde