COST Action A32

COST Action A32

Inom ramen för det övergripande EU-samarbetet COST syftar projektet Action A32 till att bygga en teknisk infrastruktur och plattform för publicering av humanistiska forskningsdata och kommunikation kring dessa mellan forskare och doktorander.