Mats Dahlström

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4421

E-post: mats.dahlstrom@hb.se

Rumsnummer: C536

Signatur: MAD

Mats Dahlströms forskning omfattar digitalisering, bibliografisk teori, textkodning, vetenskaplig utgivning, digitala bibliotek samt nya medier. Han medverkar i flera nationella och internationella digitaliseringsprojekt samt forskningsprojekt om digital vetenskaplig utgivning. Han har publicerat studier om bl.a. e-böcker, textteori, medieteori samt dokumentarkitektur.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Under utgivning: Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper