Deltagande i projektet

Projektet drivs av Högskolan i Borås men projektet genomförs i nära samarbete med företag från Borås-, Göteborgs- och Stockholmsregionen.

Vi ser gärna att fler företag medverkar i projektet. Det finns möjlighet att medverka på olika sätt beroende på tid och intresse. Ett sätt att medverka i projektet är att ni svarar på frågor när vi utför intervjuer som rör era kompetensbehov och vilka undervisningsformer som ni föredrar.  En annan möjlighet är att ni medverkar på någon/några workshops där vi tillsammans med andra företag diskuterar hur identifierade kompetensbehov kan ligga till grund för att utveckla kurser. En intervju beräknas ta 1-2 timmar och tiden för workshops beräknas till ca 3 timmar. När det gäller intervjuerna så önskar vi intervjua personal i olika roller (t.ex strategisk och operativ personal). En tredje möjligt att medverka är att delta på de kurser som vi tillsammans har utvecklat.

  • Möjligheten för medarbetare att under flexibla utbildningsformer kompetensutvecklas och bidra till företagets innovationskraft
  • Aktivt kunna påverka framtidens högskoleutbildningar
  • Synlighet och möjlighet att visa upp aktivt samarbete med akademin
  • Bidra positivt till det svenska samhällets konkurrenskraft
  • Möjlighet att hålla föredrag/föreläsningar i någon/några kurser
  • Deltagande och utbildning är kostnadsfri för företaget och individen
  • Kursdeltgagare får högskolepoäng och erbjuds möjlighet att erhålla examen i området.

Välkommen att ta kontakt med oss på nedan kontaktväg/ar för att anmäla ditt intresse eller få mer information:

Leif Andersson, 0761-273545, leif.andersson@hb.se 
Daniel Yar Hamidi, 0733-61 32 53, daniel.yar@hb.se