Den nya köpprocessen

Den nya köpprocessen

Under några månaders tid följer en etnolog ett antal familjer i deras vardag och låter också respondenterna bli ”medforskare” för att förklara hur de tänker och beter sig. Den etnologiska studien analyseras och sammanfattas i ett antal viktiga företeelser som därefter prövas mot ett större underlag konsumenter (1000 stycken) i form av en enkät. Dessa resultat analyseras i skenet av de större trender om konsumtion och köpbeslut som vi ser i dagens samhälle och avslutas med en omfattande rapport kring vad det är som driver den nya köpprocessen.

Rapporten kan utgöra ett underlag för de företag som vill förbereda sig inför ett förändrat handelslandskap, dels vad gäller koncept, men också försäljningskanaler och varumärkesstrategier.

SIIR samarbetar nära ett antal aktörer i regionen när det gäller projektet där företagen deltar med input och får handledning i form av workshops. Organisationerna är bland andra: Hobbex, Cavaliere, Eton Shirts, Staples, Hemtex, Didriksons och Swedbank Sjuhärad.

 

 

 

 

 

För mer information, kontakta Gunnar Hellsten vid SIIR.