Design, textila uttryck och kultur

Design, textila uttryck och kultur

Hur kan tyst, handlingsburen profession och forskarkompetens samverka för att skapa, förnya och marknadsföra produkter? Det förs en diskussion på Textilhögskolan att det finns en dold resurs i den tysta kunskapen och spontana kreativiteten hos hantverkare som sällan eller aldrig kommer till uttryck i nya ekonomiskt bärkraftiga produkter. Vi är övertygade om att dessa humanistiskt/estetiska värden måste få en vetenskaplig granskning och dokumentation. Detta vill vi åstadkomma med en samproduktion mellan humanistiskt/estetiska forskare och företagare med en ännu levande hantverkspraktik baserad på en personlig, handlingsburen kunskap.

Läs slutrapporten om Design, textila uttryck och kultur (pdf)