KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling)

KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling)

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt special-högskolorna (Försvarshögskolan, GIH, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, och Stockholms konstnärliga högskola), när den sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och institut. 

Länk till KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling)

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt