Det dubbla anhörigskapet - i grupper med annan etnisk bakgrund än svensk

Det dubbla anhörigskapet - i grupper med annan etnisk bakgrund än svensk

Projektet genomförs i nära samverkan med Anhörig- och Kunskapscenter (AKC) i Norrköping. Maria Wolmesjö är projektledare och medsökande är Maria Delden, enhetschef för AKC. Projektet syftar till att kartlägga anhörigskapet med fokus på personer med annan etnisk bakgrund än svensk och bidra med ny kunskap om anhörigas situation, roll och behov av stöd och erbjudna insatser. I ett första steg avser vi att beskriva och analysera behov hos anhöriga med annan etnisk bakgrund, hur de upplever det stöd de får och vilken typ av stöd de skulle önska.