Maria Wolmesjö

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4725

E-post: maria.wolmesjo@hb.se

Rumsnummer: D751

Signatur: MAWO

Jag är professor i socialt arbete och arbetar vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Jag är forskningsledare för Arbetsliv och välfärd: Hållbar styrning, organisering och ledning inom välfärden, SOLWE samt utbildad framtidsverkstadsledare.  Min forskning handlar om hållbart ledarskapande, hälsofrämjande organisering, chefers och medarbetares arbetsvillkor, etiska dilemman, digitalisering, brukarmedverkan, äldre, åldrande och äldreomsorg, försvunna personer,  interprofessionell samverkan och gränsöverskridande samskapande.

I media

Samarbete mot försvinnanden, Äldre i Centrum, reportage 2022-09-16

Ledarskap och samverkan kring äldre, Äldre i Centrum, Wolmesjö Maria, artikel 22-09-16

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper