Maria Wolmesjö

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4725

E-post: maria.wolmesjo@hb.se

Rumsnummer: D751

Signatur: MAWO

Jag är filosofie doktor, docent och biträdande professor i socialt arbete och arbetar vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Jag är forskningsledare för Arbetsliv och välfärd och fram till 2019 även för polisvetenskaplig forskning vid Högskolan i Borås. Min forskning har främst fokus på värdebaserat ledarskapande och chefers förutsättningar att hantera etiska dilemman i socialt arbete, brukarinflytande, anhörigskap och samverkan. Jag har arbetat med uppdrag från Socialstyrelsen via Högskolan i Borås sedan 2013 och är tillsvidareanställd vid Högskolan i Borås från och med 2016.

För närvarande leder jag forskningsprogrammet Hållbart ledarskapande i välfärden och är projektledare för forskningsprojekten: Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst, finansierat av AFA Försäkring, Hållbart ledarskapande genom delaktighet, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Styrning, organisering och ledning i välfärden, Efterforskning av försvunna personer och Värdebaserat ledarskap i äldre-, individ- och familjeomsorg samt Bemanning av socialtjänsten. De sistnämnda finansierade av Centrum för välfärdsstudier, CVS Högskolan i Borås.

I media

Samarbete mot försvinnanden, Äldre i Centrum, reportage 2022-09-16

Ledarskap och samverkan kring äldre, Äldre i Centrum, Wolmesjö Maria, artikel 22-09-16

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper