DIBH-App

DIBH-App

Syftet med detta projekt är att utveckla, testa och utvärdera ett digitalt verktyg (DIBH-App) för att träna rätt andningsteknik inför så kallad andningsanpassad (gating) postoperativ strålbehandling (SB) vid vänstersidig bröstcancer.

Målet med projektet är att genom förbättrad SB med djupandningsteknik reducera stråldosen till hjärtats kranskärl och hjärtmuskulaturen och därmed minska risken för framtida hjärtsjukdom som kan leda till för tidig död och sänkt livskvalitet. Denna mer personcentrerade behandlingsteknik förutsätter en trygg och välinformerad patient som under en längre tid tränat in korrekt andningsteknik så att patientens läge och andningsmönster går att reproducera inför varje behandlingstillfälle vilket kan leda till en känsla av ökat egenansvar för patienterna samt kortare ledtider för vården.

Projektet leds av Maria Brovall tillsammans med PhD Frida Smith (RCC Väst) och tillsammans med professor Thomas Björk-Eriksson (RCC väst), översjukhusfysiker, fil.dr. Anna Karlsson (Medicinsk Fysik och Teknik (MFT)Terapeutisk Strålnings Fysik, Sahlgrenska universitetssjukhuset), MD, PhD, Dan Lundstedt (Sahlgrenska universitetssjukhuset) företag (C-Rad AB, BOID), personal på strålbehandlingen, patienter, samt friska frivilliga.

Projektet har ett tydligt personcentrerat förhållningssätt där det nya digitala verktyget utvecklas i olika steg där en mockup (prototyp) tagits fram i samskapande med olika personalkategorier på strålbehandlingen, patienter som genomgått strålbehandling med DIBH, forskare och företag. Nästa steg var att i samverkan med friska frivilliga personer träna djupandningsteknik för att hitta den bästa instruktionen som gav mesta möjliga avstånd mellan bröstkorgsväggen och friska organ som hjärta och lunga. Efter detta moment har tidigare patienter och personal på strålbehandlingen återigen testat nästa version av produkten och fått utvärdera muntligt i olika workshops vilken information, coachning samt andningsteknik som fungerar bäst.

Till våren 2024 planeras en pilotstudie samt efterföljande RCT-studie för att longitudinellt utvärdera effekten av framtagen produkt. Studien planeras att genomföras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där både strålbehandlingsavdelningen i Göteborg och Borås ingår.

Finansiärer

Verifieringsmedel från Chalmers Innovationskontor, Vinnova samt Innovationsfonden VGR.

Länk till DIBH-App